Genealogie Familie Kroeze uit Kampen

Over 25 generaties (in ontwikkeling)

Hoofdstuk '19e en 20e eeuw'

 

 

 

 

Terug naar 17e en 18e eeuw

Terug naar de openingspagina

 

 

 

 

(15) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1

Andries KROEZE - 117

 

Geboorte - datum:

12 Aug 1811

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

Maa 1893

Overlijden - - plaats:

Kampen

Van beroep::

Kantoorbediende, Winkelier, Belastingdeurwaarder

Echtgenoot:

Berendje MULDER – 125

Geboorte - datum:

16 Jun 1818

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

9 Nov 1908

Overlijden - - plaats:

Kampen

Huwelijk - datum:

25 Jan 1811

 

De oudste zoon van Hendrik was Andries Kroeze. Deze werd geboren op 12 augustus 1811. Hij stierf op 3 maart 1893. Hij trouwde op 23 januari 1838 met Berendje Mulder. Deze werd geboren op 16 juni 1818. Zij stief op 9 november 1911.

Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren:

Kinderen:

Hendrik Johannes - 126

Egberdina Margaritha - 127

Hendrik Johannes - 128

Egbert - 129

Johanna Geziena Margje - 130

Berendje Adriana - 131

Andries Johannes Petrus - 132

Barend Harm Jan Johannes - 133

Berendje Adriana Maria – 134

 

 

Foto 13:

De Olde Zwarver te Kampen

 

Inschrijving van Andries Kroeze in het doopboek van 1811 (DTBnummer 317 Folionummer 088v)

 

 

Aangezien vanaf die tijd de burgelijke stand werd ingevoerd kunnen we voor verdere informatie daar terecht.

 

Deze Andries zou eerst een winkel hebben gehad in de Groenestraat. Na zijn huwelijk in 1838 met de uit een vermogende molenaarsfamilie stammende Berendje Mulder, zou hij zijn gaan studeren. Hij werd vervolgens deurwaarder bij de Rijksbelastingen.

 

Egberdina Margaritha. de oudste dochter van Andries was getrouwd met de zendeling De Best. Deze werd op zijn eerste zendingsreis op de heenreis gekielhaald, omdat de kapitein zijn vrouw wilde hebben. De zendeling overleefde het, maar de rampspoed bleef hem achtervolgen. Achtereenvolgens verloor hij drie maal een vrouw en tenslotte zijn geloof.

 

Ook gaat het verhaal dat twee zoons van Andries de bouw van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis te goedkoop aannamen. Ze gingen dan ook failliet en emigreerden naar Amerika. Dit zouden Hendrik Johannes en Andries Johannes Petrus geweest kunnen zijn.

 

Barend Harm Jan Johannes had een winkel op de oude straat en Egbert was aanvankelijk smid en later meubelmaker. Hij beeldhouwde in hout.

 

 

 

 

 

 

Andries Kroeze

Berendje Mulder

 

 

 

De huwelijksakte van Andries en Berendje

 

 

 

 

Nog wat notariële gegevens m.b.t. de familie Mulder:

 

13-01-1845

Notaris A. Höfelt inv. 398/1-16 acte 7

H.A. Wittewaal van Stoetewegen verstrekt aan E. Mulder en diens echtegenote een hypotheek op een tuinhuis waarop twee woningen aan het Broederbolwerk, wijk 3, nr. 311

12-02-1846

E. Mulder en M. Koster krijgen een hypotheek op een huis aan de Botervatsteeg (sectie F nr. 629) en 3 huizen aan de Karpersteeg (sectie Fnr.s 3163-3164-3165. De hypotheek wordt verstrekt door H.A. Wittewaal van Stoetewegen, burgemeester.

12-02-1846

Notaris J. Meilinkl inv. 398/1-16 acte 8.

Comparanten:

J. Weijer, touwslager

E. Mulder, timmerman

Inhoud: J. Weijer verkoopt aan E. Mulder een huis en erf aan de Botervatsteeg, wijk 4, nr. 232a

23-04-1846

Notaris J. Meijlink; inv. 398/1-16 acte 20

Comparanten:

E. Mulder, timmerman

J. van Ommen, wever

Inhoud: E. Mulder verkoopt aan J. van Ommen een huis en erf aan de Prinsenstraat, wijk 1 nr. 22

04-03-1850

Notaris J. Meijlink; inv. 398/1-16 acte 11

Comparanten

E. Mulder, timmerman

K. Bois, z.b.

Inhoud: E. Mulder verkoopt aan K. Bos een tuin met koepel en twee huizen aan het Broederbolwerk (sectie F nr. 3339 t/m/ 3345

01-03-1852

Notaris J. Meijlink; inv. 398/1-16 acte 27

Comparanten:

J.H. Tiel;

E. Mulder, metselaarsgezel en timmerman

Inhoud: J.H. Tiel verkoopt aan E. Mulder een huis en erf (2 woningen onder een dak) aan de Buiten Nieuwstraat, wijk … nr. 222

01-03-1852

Notaris J. Meijlink; inv. 398/1-16 acte 26

Comparanten:

E. Mulder, metselaarsgezel en timmerman

H.A. Wittewaal van Stoetewegen verstrekt aan E. Mulder een hypoheek op een huis en erf hoek Botervatsteeg en Burgwal, wijk 4 nr. 101

05-11-1852

Notaris J. Meijlink; inv. 398/1-16 acte 120

Comparanten:

J. Grootenhuis, warmoezenier

E. Mulder, metselaarsgezel

J. Riezebos, metselaarsgezel

Inhoud:

J. Grootenhuis verkoopt aan E. Mulder en J. Riezebos een gedeelte van een tuin tussen de Heiligesteeg en de Standswandelingen (sectie F nr. 2276)

17-01-1853

Notaris J. Meijlink; inv. 398/ acte 15

Comparanten:
E. Mulder, timmermansgezel

H.A. WIttewaal van Stoetewegen, burgemeester

Inhoud:

E. Mulder verkoopt aan de Gemeente Kampen drie huizen en erven aan de Botervatsteeg (sectie F nr. 628-629)

23-08-1853

Notaris J. Meij1ink;inv 39811-16 acte 127.

M. Koster, testament.

23-08-1853

 

Notaris J. Meijlink; inv 39811-16 acte 128.

E. Mulder, testament.

01-03-1855

Notaris J, Meijlink; inv. 39811-16 acte 14.

Comparanten:

J. Riesebos, metselaarsgezel ;

E. Mulder, metselaarsgezel.

Inhoud:

Scheiding en deling van de bij de comparanten in gemeenschappelijk bezit zijnde 21 huizen en erven aan de Heiligesteeg (sectie F nr. 3729 t/m 3749).

31-10-1865

Notaris A. Höfelt; inv. 37115 acte 1976.

Comparanten:

E. Mulder, z.b., weduwnaar van M. Koster;

B. Mulder, z.b., echtgenote van A. Kroeze, deurwaarder.

Inhoud:

Scheiding en deling van de gemeenschappelijke boedel van E.

Mulder en wijlen M. Koster. Opmerking: De goederen bestaan

onder meer uit enige huizen en erven aan de Botervatsteeg

(sectie F nr. 1714-715-2896-3685-3686), idem aan de Karpersteeg

(sectie F nr. 3163-3164-3165).

13-11-1865

Notaris Meiland;

E. Mulder en J. Kamphof wed. van K. van Dijk gehuwd op voorwaarden.

13-11-1865

E. Mulder krijgt een hypotheek op een huis en erf aan de Botervatsteeg (sectie F nr. 714).

 

 

 

Notariële gegevens m.b.t. Andries Kroeze

 

10-02-1853

Notaris D.F.W. Rambonnet; inv. Doos 412 acte 270

Comparanten:

J. van den Noord, veehouder

A. Kroeze, (geb. 12-08-1811 nr. 132451751), deurwaarder bij de Rijksbelastingen

Inhoud:

J. van den Noord verkoopt aan A. Kroeze een tuin in de Groenstraat, uitkomend aan het Bolwerk (sectie F nr. 1332)

02-08-1853

Notaris J . Meijlink; inv. 39811-16 acte 113.

Comparanten:

A. Kroeze, deurwaarder;

H.A. Wittewaal van Stoetewegen, burgemeester verstrekt aan Andries Kroeze een hypotheek op een tuin met drie woningen aan de Groenstraat (sectie F nr. 1332)

25-06-1869

Notaris J.B. van der Dussen; inv. 316/1 acter 2599

Comparanten:

A. Kroeze en zijn echtgenote

B. Mulder, z.b.

D.J. ten Klooster, kandidaatnotaris, als gemachtigde van a. C.W.F. Becker, bankier en lid van de Provinciale Staten van Noord Holland te Amsterdam; b. W. van Heuklom, advocaat te Amsterdam

Inhoud:

A. Kroeze en B. Mulder verklaren schuldig te zijn aan de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam enige gelden en verbinden hypothecair drie huizen en erven aan de Botervatsteeg, wik 4 nrs. 410-411-413.

27-12-1870

Notaris A. Höfelt; inv. 371/11 acte 3668

Comparanten:

E. Mulder, z.b.

B. Mulder, z.b. echtgenote van A. Kroeze, deurwaarder bi de belastingen.

Inhoud:

D. van ’t Oever verstrekt aan E. en B. Mulder een hypotheek op vijf huizen en erven aan de Heiligesteeg (sectie F nr. 51 t/m 51.8)

31-01-1871

Notaris J.B. van der Dussen; inv. 316/2 acte 2075

Comparanten:

A. Kroeze, gepensioneerd deurwaarder bij de Rijksbelastingen

Inhoud:

Comparant benoemt in zijn testament tot zijn enige erfgenaam en tot executrice van zijn testament zijn echtgenote B. Mulder

20-03-1873

Notaris A. Höfelt; inv. 371-12 acte 4396

Comparanten:

H.J. Kroeze Andriesz, timmerman;

P. Diebrink

Inhoud:

H.J. Kroeze Andriesz., timmerman, verstrekt volmacht aan zijn echtgenote P. Diebrink en bij haar ontstentenis of afwezigheid aan E. Kroeze Andriesz., smid of A. Kroeze, z.b. om tijdens zijn afwezigheid al zijn zaken waar te nemen of te behartigen.

07-04-1873

Notaris A. Höfelt, inv. 371/12 acte 4412

Comparanten:

A. ten Kley, z.b., gemachtigde van haar echtgenoot J.W. Diebrink, timmerman

P. DIebrink, z.b., gemachtigde van haar echtgenoot H.J. Kroeze Andriesz., timmerman

G.A.C. Keijzer, z.b.

A. van der Steege, veehouder, weduwnaar van W. van Dijk

J. van der Steeg, z.b.

H. Horst, arbeider te ’s Heerenbroek

Inhoud:

Inzet van enige huizen en erven aan de

Plantsoenstraat, wijk 1 nr. 461 t/m 473

Speldemakerssteeg wijk 2, nr. 278

Bovennieuwstraat wijk 2 nr. 257

Geerstraat, wijk 1 nr., 682

Buitennieuwstraat, wijk 4 nr. 264

St. NIcolaasdijk sectie F nr. 5084

Opmerking:

In de acte komen meerdere comparanten-lastgevers voor

16-02-1874

Notaris A. Höfelt, inv. 371/13 acte 4716

Comparanten:

A. Kroeze, z.b.

B. van Wageningen, z.b. weduwe van H.J. Kroeze

Ouders van H.J. Kroeze

L.H. Kroeze, schipper, echtgenoot van B.R. Kroeze, z.b.

M. Kroeze, z.b.

H. Kroeze, koster,

N. Velhuis Kroeze, z.b.

Inhoud:

Inzet van vijf huizen en erven met enige tuingrond en bouwgrond aan de

Broerweg, sectie F nr. 1414

Bolwerk, sectie F nr. 3945-3946

Botervatsteeg, sectie F 796

Sint Nicolaasdijk, sectie F nr. 5294-5295-5441

02-03-1874

Notaris A. Höfelt; inv. 371/13 acte 4732

Comparanten:

A. Kroeze, z.b.

M. Kroeze, z.b.

H. Kroeze, z.b.

J. Kroeze, z.b.

J. Lunenberg, bakker, echtgenote van B.B. Kroeze, z.b.

B. van Wageningen, z.b., weduwe van H.J. Kroeze

Ouders van H.J. Kroeze

Inhoud:

Definitieve verkoop van de op 16-02-1874 ingezette huizen en erven met enige tuin- en bouwgrond aan de: Broerweg, Bolwerk, Botervatsteeg en Sint Nicolaasdijk, sectie F. nrs. 796-3945-3946-5294-5295-5441

Opmerking:

De percelen zijn verkocht aan:

H.J. van der Veen, onderwijzer

N. Velhuis Koeze, voornoemd

H.J. Meuelman, bakker

P.H. Tholen, koopman

H. Rijkz Gerrit Willemsz., z.b.

15-09-1877

Notaris A. Höfelt; inv. 371/17 acte 6140

Comparanten:

A. Kroeze, z.b.

P. Schwab sr., z.b.

A. Kroeze verkoopt aan P. Shwab sr. Een huis en erf aan de Botervatsteeg sectie F nr. 2896

 

 

Terug naar boven

 

 

 

Foto 14:

Voormalige Sigarenfabriek

W.G. Boele

 

 

(16) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8

Barend Harm Jan Johannes KROEZE - 133

 

Geboorte - datum:

11 Jun 1855

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

21 Feb 1925

Overlijden - - plaats:

Kampen

 

 

Echtgenoot:

Hendrika SELLES - 386

Geboorte - datum:

2 Mei 1856

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - plaats:

21-11-1937 Ermelo

Huwelijk - datum:

14 Nov 1878

 

 

Kinderen:

Hendrikus Johannes – 387 –  12 feb 1881 te Kampen

Andries – 388 – 10 aug 1887 te Kampen

 

 

 

 

 

 

 

Barend Harm Jan Johannes Kroeze

 

Hendrika Selles

 

 

 

Bijgaande foto's geven een beeld van de Oudestraat en wel het laatste stukje voorbij de Rooms-katholieke Kerk. Daar stond de winkel van Barend Kroeze, gebouwd in 1687. Als je goed kijkt op het gevelschild links aan de muur, zie je iets van de naam van de winkel “De Kleine Winst”

(zie ook de uitvergroting hieronder).

 

 

 

 

In de Kamper Kerkbode van 9 mei 1896 (1e jaargang nr. 19) treffen we de volgende advertentie aan.

 

 

 

Barend Herm Jan Johannes Kroeze trouwde op 14-11-1878 met Hendrika Selles; dochter van Herndrikus Johannes Selles en Sietje Geusebroek. Zij kregen twee kinderen:

  • Hendrikus Johannes Kroeze; geb. 12 feb 1881 te Kampen
  • Andries Kroeze; geb. 10 aug 1887 te Kampen

Op het moment van zijn huwelijk was Barend sigarenmaker. Later werd hij winkelier. Hij had een winkel met huishoudelijke artikelen en speelgoed aan het einde van de Oudestraat voorbij de Roomskatholieke Kerk. De naam van deze winkel was “de kleine winst”.

 

Hij ging met de hondenkar naar Wezep, Heerde, Elburg en nog meer plaatsen om zijn spullen aan de man te brengen, terwijl zijn vrouw Hendrika achter de toonbank in de winkel stond. Later was er bij Hendrika sprake van dementie. Zij heeft na het overlijden van haar man Barend op 21-02-1925 nog 12 jaar ingewoond bij het gezin van haar zoon Hendrikus Johannes en Derkje van den Belt.

 

De dochter van Hendrikus Johannes en Derkje, Beiske Kroeze (zie foto) kon me hier onlangs nog het e.e.a. over vertellen. Hendrika overleed op 21-11-1937 in Ermelo.

 

 

 

Onderstaand nog wat meer informatie over deze familie.

 

 

 

 

Terug naar boven

 

 

Foto 15:

De Burgel te  Kampen in 1933

 

(17) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2

Andries KROEZE - 388

 

Geboorte - datum:

10 Aug 1887

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

31 Maa 1932

 

 

Echtgenoot:

Everdina MEENDERINK – 406

Geboorte - datum:

2 Jul 1890

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

15 Jul 1960

Overlijden - - plaats:

Kampen

Huwelijk - datum:

30 Sep 1915

Huwelijk - plaats:

Kampen

 

 

Kinderen:

Barend Herm Jan Johannes – 407 – 6 mei 1917 te Kampen

Johannes – 408 – 22 okt 1919 te Kampen

Hendrikus – 409 – 20 jan 1922 te Kampen

Louis – 410 – 23 jan 1930 te Kampen

 

 

 

 

Andries de tweede zoon van Barend Herm Jan Johannes Kroeze trouwde op 14-11-1878 met Everdina Meenderink, dochter van Johannes Meenderink en Louisa Asselman. Zij was geboren op 2 juli 1890. Bij zijn huwelijk was hij kruideniersbediende.

 

Zij kregen vier kinderen; allen zonen:

 

Barend Herm Jan Johannes Kroeze                geb. 6 mei 1917           te Kampen

Hendrikus Kroeze                                           geb. 20 jan 1922         te Kampen

Johannes Kroeze                                            geb. 22 okt 1919          te Kampen

Louis Kroeze                                                   geb. 23 jan 1930         te Kampen

 

Andries en Everdina woonden eerst boven zijn ouders aan de Oudestraat. Barend heeft nog een tijd gewerkt als kruideniersbediende bij een kruidenierswinkel aan de Oudestraat (onder het trapje) tegenover de Geerstraat. Later kregen ze een kruidenierswinkel op de hoek van de Bovennieuwstraat en de Burgwalstraat. Andries Kroeze overleed al op jonge leeftijd ( 45 jaar) aan de gevolgen van een longontsteking.

Everdina ging verder door met een klein Kruidenierswinkeltje in haar levensonderhoud en dat van haar zonen te voorzien. Dat winkeltje was oorspronkelijk gevestigd op de hoek van de Bovennieuwstraat en de Burgwalstraat. Later had zij nog enige tijd een klein winkeltje in de Van Hasseltstraat op zuid. In 1958 kreeg zij een kamer in de Van Gelderstichting waar zij woonde tot haar dood op 15 juli 1960 kort voor haar 70e verjaardag.

 

Henk, Johannes en Louis verlieten Kampen en kwamen in Amsterdam en het Gooi terecht. Barend bleef in Kampen

 

 

 

 

Andries Kroeze

 

Everdina Meenderink

 

 

Everdina Meenderink

 

Everdina Meenderink

 

 

Een foto gemaakt op 3 juli 1933

bij Opoe (Kroeze of Meenderink?) in het tuintje

 

Een foto van opa Kroeze met zijn zoons Barend (midden) en Johannes (links) waarschijnlijk genomen op de Oudestraat rond 1927

 

 

Op bovenstaande foto is de kruidenierswinkel te zien van Andries Kroeze en Everdina Meenderink. De linker foto (afkomstig uit het Frans Walkatearchief en genomen rond 1937) laat duidelijk de winkel zien met Oma Kroeze in de deuropening. Rechts een foto uit 2007 van dezelfde plek. Het straat- en huizenbeeld is nog duidelijk herkenbaar.

 

 

 

Opa en Oma Kroeze hadden vier zoons:

Barend (1917), Johannes (1919),

Henk (1922) en Louis (1930)

Een uitvergroting van de kruidenierswinkel
van Oma Kroeze in 1937.
Opa Kroeze was al in 1932 overleden.

Opa PietSchrijver

schrijver-piet1.jpg

Oma Johanna Schrijver

hilberink johanna.jpg

 

Terug naar boven

 

 

 

Foto 16:

Kleinste huisje te Kampen

 

(18) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a

Barend Herm Jan Johannes KROEZE* - 407

 

Geboorte - datum:           

6 Mei 1917

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

6 Maa 1999

Overlijden - - plaats:

Zwolle

Begrafenis - - datum:

11 Maa 1999

Begrafenis - - plaats:

Kampen

Van beroep::

Begrafenisondernemer

Geloof:

Gereformeerd

 

 

Echtgenoot:

Johanna Hendrika SCHRIJVER - 411

Geboorte - datum:

26 Jun 1917

Geboorte - plaats:

Kampen

Overlijden - - datum:

19 Maa 1957

Overlijden - - plaats:

Kampen

Huwelijk - plaats:

Kampen

Kinderen:

Andries Barend – 412 – ◊◊◊◊◊◊◊◊ te Kampen

Pieter Johannes – 413 – ◊◊◊◊◊◊◊◊te Kampen

Dirk Christiaan Louis – 415 – ◊◊◊◊◊◊◊◊ te Kampen

Barend Herm Jan Johannes – 416 – ◊◊◊◊◊◊◊◊ te Kampen

2e Echtgenoot

Hendrikje BELT VAN DE – 417

 

 

 

Terug naar boven

 

Barend Kroeze werd op 6 mei 1917 geboren als oudste zoon van Andries en Everdina. Barend verloor zijn vader al op vrij jonge leeftijd (in 1932).

Barend trouwde in … met Johanna Hendrika Schrijver; geboren te Kampen 26 juni 1917; dochter van Piet schrijver …. .en ….. Zij overleed al op jonge leeftijd op 19 maart 1957 te Kampen.

 

Zij kregen vier zonen:

 

Andries Barend                       geb. ◊◊◊◊◊◊◊◊                     te Kampen

Pieter Johannes                      geb. ◊◊◊◊◊◊◊◊                     te Kampen

Dirk Christian Louis                geb. ◊◊◊◊◊◊◊◊                     te Kampen

Barend Herm Jan Johannes    geb. ◊◊◊◊◊◊◊◊                     te Kampen

 

 

 

 

 

 

 

Barend Herm Jan Johannes Kroeze

 

Johanna Hendrika Schrijver

 

 

 

 

 

Foto gemaakt op 29 juli 1917

 

 

 

1 jaar oud 1918

 

 

 

Barend Kroeze was van beroep Begrafenisondernemer te Kampen. Voor een aardige anekdote hierover verwijs ik graag naar het bijzonder aardige boek: ‘Verslaggever in Kampen; schetsen en herinneringen van een oud-journalist, Henk de Koning © IJsselacademie 2004; ISBN 90-6697-162-2’ Beide onderstaande foto’s komen voor in dit boek, maar zijn uit andere bron afkomstig.

 

 

 

 

 

 

1

2

 

Mijn ouders hebben gewoond op de volgende adressen:

1.    Burgwalstraat

2.    Burgwal

3.    Hendrik van Viandenstraat

3

 

 

 

 

 

 

Foto 17:

Het Poortje

 

(19) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4

Barend Herm Jan Johannes KROEZE - 416

 

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Kampen

Doop - plaats:

Kampen

Geloof:

Gereformeerd

 

 

Echtgenoot:

Haska BROEKE TEN – 425

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Kampen

Doop - plaats:

Kampen

Geloof:

Gereformeerd

Echtgenoot Vader:

Jan Hendrik BROEKE TEN - 426 (◊◊◊◊)

Echtgenoot Moeder:

Anna GROOT DE - 427 (◊◊◊◊◊)

Huwelijk - datum:

27 Okt 1978

Huwelijk - plaats:

Kampen

 

 

Kinderen:

Paula Anna Jose – 428 – ◊◊◊◊◊◊◊◊ te Zoetermeer

Robert Marc – 429 – ◊◊◊◊◊◊◊◊ te Zoetermeer

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

(20) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.1

Paula Anna José KROEZE - 428

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Zoetermeer

Doop - plaats:

Zoetermeer

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

 

(21) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.1.1

Lauren van der Wee - 430

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Assen

Doop - plaats:

 

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

(21) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.1.2

Rens van der Wee - 434

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Assen

Doop - plaats:

 

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

Terug naar boven

 

Terug naar de homepage

Voor de gegevens van voor 1580 klik hier

 

Foto 18:

Hagenpoort te Kampen

(20) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.2

Robert Marc KROEZE - 429

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Zoetermeer

Doop - plaats:

Zoetermeer

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

(21) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.2.1

Romy Kroeze - 431

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Assen

Doop - plaats:

 

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

(21) 1.1.4.3.2.1.1.2.3a.2a.5.1c.1b.3.1.8.2.1a.4.2.2

Julian Kroeze - 432

Geboorte - datum:

◊◊◊◊◊◊◊◊

Geboorte - plaats:

Assen

Doop - plaats:

 

Geloof:

◊◊◊◊◊◊◊◊

DSC02899A

 

 

 

 

Terug naar boven

 

Terug naar de homepage

 

 

De volledige stamboom vanaf 1320

 

met de takken Kruse en Van Twickelo

 

 

Terug naar 17e en 18e eeuw

Terug naar de openingspagina