De Geschiedenis van de Van Twickelo´s

 

 

 

 

Onderstaand geef ik een overzicht van de familie Van Twickelo (in verschillende schrijfwijzen).

Deze gegevens zijn goeddeels ontleend aan de al eerder genoemde documenten.

 

Dit onderdeel is nog in bewerking

 

Onderdeel van het

voorlopig Genealogisch Overzicht

van de Familie Van Twickelo

 

Ik richt me hierbij met name op de tak die voor de familie Kroeze van belang is. Een deel van de familie Van Twickelo

heeft gewoond op Kasteel Twickel bij Delden. Zie de bijgaande foto van dit mooie kasteel.

 

 

Het familiewapen van de Van Twickelo’s

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteel Twickel bij Delden

 

 

 

Zijtakken worden in geel weergegeven

 

 

1.   Wijnand van Twickelo; # voor 1359 x Svenika, woont te Vreden (Duitsland) Kinderen:

1.1.      Ludolf.                                                                                                        (Volgt 2)

1.2.     Rutger; bezat Hof te Langelo

1.3.     Wilhelmus; priester

1.4.     Elseke x Johan van Vorden (van Hövelin)

 

 

 

Het plaatsje Vreden net over de grens van de Achterhoek in Duitsland

 

 

 

Het oude Raadhuis in Vreden

 

 

Kasteel Twickel bij Delden

 

 

Kasteel Twickel bij Delden

 

 

 

2.   Ludolf of Ludike van Twickelo # voor 1392 X Hadewich van Vorden genaamd van Bernding, zuster van Johan van Vorden (van Hövel); woont te Vreden; krijgt het losrecht van tienden o.m. bij Ammeloe in kerspel Vreden; Kinderen:

2.1.    Rudolf (de Jager),                                                                                      (volgt 3)

2.2.     Egbert (van den Cosingcampe of de Vos);                                                   (volgt 3b)

2.3.     Rutger; beleend met goed Ten Slade te Neede, de Sudhove in Weddehoen, Boterhuis te Neede en hofstede op de Nijendijck te Diepenheim, vermeld Tijdrekenkundig Register 1395)

2.4.     Jutte  x Gert Snoyen, leenman van de heer van Steinfurt in Delden en leenman van de bisschop. In 1336 schepen van Oldenzaal.

2.5.     Aleid

2.6.     Mechteld

2.7.     Margaretha

2.8.     Elisabeth

2.9.    (Mogelijk nog Adolf)

 

 

3.    Rudolf van Twickelo genaamd de Jager x N.N. van Enschede; vermeld 1385 heette ook Scultesikken, vermeld in Döhmann; had bezittingen bij Weddehoen; wordt in 1400 burger in Deventer; 1412 beleend met het Wageler in Enschede; ook beleend met Pils Hove; kinderen:

3.1.  Rudolf,                                                                                                         (Volgt 4)

3.2.  Herman genaamd de Jager; vermeldt 1419, 1421; krijgt goed ten Slade in heerschap Borculo (Een Herman vermeld in ’t Kerspel Vreden N.L. 1941 K 400)

 

 

3.b       Egbert of Engelbert van Twickelo genaamd van den Cosingcampe of de Vos; zoon

            Roelof;                                                                                                           (volgt 4b)

 

 

4.   Rudolf van Twickelo genaamd de Jager; # plm. 1463 x 1e Johanna van Bevervoorde # voor 1437; 2e Helwich N.N.; Burgemeester van Deventer 1449 – 1458; krijgt 1457 via zijn huwelijk met Johanna van Bevervoorde het Veenhuis en Veen te Twello en Abbinck; Vermeld in archief Ter Hunnepe, 1437, 1443, in Renunciatie Boeken Deventer 1431 – 1347, in Tijdrekenkundig Register 24 oktober 1457

kinderen:

4.1.   Rutger;                                                                                                         (Volgt 5)

4.2.  Roelof

4.3.  Herman, noemt zich de Jager

4.4.  Johan of Jasper                                                                                           (Volgt 5b)

4.5.  Arent # 1517; richter te Oldenzaal 1470; noemt zich de Jager x Griete van Bevervoorde (bastaard dr. Van Roelef);

4.6.  Hadewich of Henrica x 1449 Albert van Schevelingen

4.7.  Geertruid # na 1505 x 1e 1460 Engelbert Borre # voor 26 okt 1485, zn van Frederik, lid van de Ridderschap; 2e 1485 Coenraad ten Duine # 1500; zn van Conrad en Aleid van Doetincheml zij krijgt in 1463 Veen, Veenhuis en Abbinck

 

 

4.b       Roelof van Twickelo (de Vos) # 1459 x Berteld Vierdagh; Schepen en Raad van

Deventer; bezit Effink of Elsen; zonen:

Engelbert                                                                                                      (Volgt 5c)

Jacob

 

 

5.   Rutger van Twickelo # voor 1496 x Jutte van Goer genaamd Schuttorpe, dr. Van Hendrik en Johanna van Bevervoorde. Zij hertrouwt Van den Clooster, Woont in de Papenstraat en Assenstraat in Deventer; krijgt Veen 1457;

5.1.   Roelof van Twickelo                                                                                     (volgt 6)

 

 

5.b       Johan of Jasper van Twickelo x Trude Wicherdink; krijgt goed Ten Slade; kind:

Catharina * 1497 # 1597 Windesheim x Johan Eeschink # 6 april 1544 zn van Johan en Geertruid to Honnerden of Hommert; 1522 beleend met half erf Odinck in Delden

 

 

5.c     Engelbert van Twickelo # voor 13 nov. 1515 x Johanna van Langen # na 24 aug. 1524;

dr. van ridder Roelof van Langen van Bevervoorde en Garberich van Irth; woonde te Vreden; 1487 beleend met Leessinck in Stadlohn; kinderen

Herman van Twickelo                                                                                     (volgt 6b)

§  Anna van Twickelo x 1530 Claes van Deutz genaamd Buth

§  Agnes van Twickelo # 1577 x 1e 17 maart 1456 Sander Schimmelpennick van der Oye # 1558 – Zuthpen, schepen en scout van Zutphen, rentmeester Gelderse domeinen, zn. Van Jaco en Anna van Luir; 2e n.n. ten Voorden.

§  Johannes van Twickelo, klerk dioscees Munster voorgedragen voor vicari te Rijssen 1524

§  Jurrien van Twickelo “in ampte armis in registra militarum des Stifts Munster“ 1546

§  Gerbrich van Twickelo

 

 

6.   Roelof van Twickelo, genaamd de Jager x n.n. ten Driene, dr. Van Conrad en Aleid van Doetinchem; beleend met Suthove en door Everwijn van Bentheim-Steinfurt met “Twillingen Dych: in Delden. Kinderen:

6.1.   Rudolf van Twickelo                                                                                   (Volgt 7)

6.2.     Engelberta van Twickelo # voor 20 juni 1548; woont 1543 Papenstraat te Deventer

6.3.     Helmichia # voor 22 sept.1516; krijgt Veen 1505

6.4.    Rutger van Twickelo # jong

 

 

6.b       Herman van Twickelo

            6b.1     Haeck van Twickelo                                                                           (Volgt 7b)

 

 

7.   Roelof van Twickelo genaamd de Jager # 1533 x 1e n.n. 2e 1505 vrijdag post Urbani Johanna Bruins, dr. Van Geert Negenap en Johanna Lenderinck; schepen of burgemeester van Deventer 1508, 1514, 1516 bij de claring tussen 1518 en 1525; beleend met Suthove 1506, met het Nijenhuis (Raalte), Veen (1516) (Twello) en Wengelo (Wijhe) 1505 Rankenborg (Wijhe) 1518;

kinderen uit het 2e huwelijk:

7.1.   Johanna van Twicelo * 1507; geestelijke St. Agathaklooster te Harderwijk

7.2.  Anna van Twickelo * 1508 # 27 feb 1605 x 1537 Marten Boedeker # voor 1557, zn van Balthazar en n.n Bruinderinck to Bruinderinckshausen (voor hun portretten zie de stamboompagina.

7.3.  Rutger van Twickelo * 1509 # 12 juni 1558 x Geertruit van Laer

7.4.  Lubbe of Cecilia * 1511 geestelijke St. Agathaklooster te Arnhem

7.5.  Wijnolt van Twickelo                                                                                   (Volgt 8a)

7.6.  Bertha van Twickelo

7.7.  Gerharda van Twickelo * 1516 # 1569 geestelijke St. Agathaklooster te Harderwijk

7.8.  Helmich van Twickelo                                                                                   (Volgt 8b)

7.9.  Roelof van Twickelo                                                                                     (Volgt 8 )

7.10.Frans van Twickelo * 1522

7.11. Johanna van Twickelo

7.12.Gerhard of Gerrit van Twickelo                                                                   (Volgt 8d)

7.13.Rutger van Twickelo * 1527

7.14.Ermgard of Gerrit van Twickelo; zuster St. Agathaklooster te Arnhem

 

 

De portretten van Anna van Twickelo (geboren 1507; overleden voor 27 febr. 1605);

gehuwd in 1537 met Marten Boedeker (overleden voor 1557)

zijn aanwezig in het museum De Waag in Deventer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b.       Haeck van Twickelo x Mechtelt van Meeckeren tot de Blaeck, dr. Van Herman en

Catharina Schimmelpennicnk; gegoed in Voorst, 1556 hopman; had 1550-1556 geschil met Hendrik van Middachten over het huis de Blaecke bij Voorst; lid van de Ridderschap zonen:

            7.b1     David van Twickelo

            7.b2     Herman van Twickelo                                                                         (Volgt 8e)

            7.b3     Frederik van Twickelo (Herman en Frederik namen 1571 de Blaecke in bezit)

7.b4     Arend

 

 

 

Frederik van Twickelo

 

8a        Wijnolt van Twickelo * 1512 # voor 10 aug.  1562 x 1538 Mechteld ten Brincke, dr. Van

Hendrik en Bele van Doetinchem; magistraat van Deventer 1543-1566, burgemeester 1544-1555; 1533 beleend met Suithove, Teghelsvene en Twillinge Dijck; 1548 Hacforts Veenhuis bij Twello; kinderen:

8a.1      Rudolf of Roelof van Twickelo genaamd de Jager; # voor 1578; ongehuwd;

8a.2     Mechteld van Twickelo * 1565; # 1599 (peste) x 1e Johan van Hacfort # 1587;

zn. Van Alard en Anna van Beringen; 2e Johan Mulert, kapitein; 1562 beleend met bosland in Kerspel Delden; 1578 beleend met Nijenhuis (Raalte).

8a.3     Anna van Twickelo # 1612 x 1 febr 1574 Jacob Huerninck; zn van Jacob en

Aleit ten Kolcke

8a.4     Engeberta van Twickelo # Kampen 1616 x 1e 1569 Thomas   de Ferte van

Aspermont # voor 2 feb 1600; 2e Arent Reygers “een bergvaarder”; 3e Johan Bruininck

8a.5     Judith van Twickelo # 30 april 1582 x 1570 Hendrick van Nassau genaamd

Merwe # Leiden 29 nov. 1607; Pieterskerk Leiden 5 dece 1607; Burgemeester van Deventer 1588-1591. zn. Van Paulus en Margaretha van Liere. Hij hertrouwt Agnes van Keppel dr. Van Derck en Johanna van der Woolbeke

8a.6     Margaretha van Twickelo x Allert Hackfort; zn van Allert en n.n. van Benthem

 

 

8b        Helmich van Twickelo * 1517 # na 1 juli 1551 x 1545 Johanna Mertens dr van Herman en Johanna

n.n. Zij hertrouwt 1561 Elberbert van Doetinchem, kapitein; 1541 beleend met Veen in Twello

 

 

8.   Rudolof van Twickelo * 1518 # 1587 x 1e 20 jan 1548 Ermgardt van Doetinchem dr. Van Engbert en Geertruid van Wrede; 2e Alert Huyrninck dr. Van Jaco en Aleit ten Kolcke; provisor H. Geest Gasthuis 1570 – 1573 woont in Grote Overstraat; 1563 beleend met Suthove; heeft volgens Kohier 1583 bezittingen in Raalte en Hellendoorn; kinderen:

8.1.     Rudolf van Twickelo                                                                                   (Volgt 9)

8.2.     Engbert van Twickelo # jong

8.3.     Juffer Geertruit van Twickelo # voor 28 apr 1612 x Berent van Winsem zn van Jacob en Johanna van Rinsen.

 

 

8d        Gerhard of Gerrit van Twickelo * 1527 # tussen 25 sept 1571 en 18 aug 1574 x

1e 1558 Geertruid van Wijnbergen, dr. Van Sweder en n.n. van Laer; 2e 1562 Geertruid van Bevervoorde #tussen 13 jun 1618 en 19 okt 1621 dr van Arent en Grete Suselers; kinderen uit 2e huwelijk:

            8d.1     Jonker Johan van Twickelo * plm 1563 # tussen 5 feb 1622 en 8 mei 1631 st.

Lebuïnus Deventer; x 14 okt 1600 Fenne van Eenschate # tussen 25 okt 1634 en 9 maart 1639 dr van Winolt en Grete ten Grotenhuys; woont Papenstraat; Bezitter van alle Splithofse manschappen; provisor van het St. Elisabethsgasthuis

8d.2     Geertruid van Twickelo x 1e 1585 Hessel van Brunsvelde zn van Gerrit en Fenne

van Averinck; 2e Mattheus van Hulsen # voor 1593 zn. Van Frans.

 

 

8e        Herman van Twickelo # voor 1588 x Anna van Meekeren dr. Van Gisbert tot Westerbrug, lid

Ridderschap van de Veluwe en Anna Noordinck woont p de Blaecke op de Middelbeek in Voorst; kinderen:

            8e.1      Gijsbert van Twickelo                                                                        (Volgt 9b)

            8e.2      Hermanna van Twickelo # na 1655; x Otto Keye # 1636 zn van Otto richter te

Hengelo (Gld) en Berntjen Horstinck; woonde te Zutphen op het Oude Wand

 

 

9.    Roelof van Twickelo genaamde de Jager * Deventer 1550 # voor 20 dec. 1613  1e 14 augustus 1576

Claesken of Nicolaas Cruse

# 2 feb 1586, dr. Van Claes Cruse, burgemeester van Kampen en Catharina van Ingen; 2e 1587 Geertruyt van Ensse # 17 jun 1608 dr van Hendrik en Margriet van Wilsum, wed van Arend van Haersolte, burgemeester van Kampen en Kamperveen; kinderen:

Uit het 1e huwelijk

9.1.   Armgard van Twickelo* 30 okt 1577 x Marten Bengers. Zn van Hendrik en Bye Martens

9.2.  Nicolaas van Twickelo * 8 apr 1580 (ook wel genaamd Claes Cruse van Twickelo zoals die voorkomt in het uitgebreide stamboomverhaal van de familie Kroeze                         (Terug naar het stamboomoverzicht)

9.3.  Catharina van Twickelo * 8 sept 1582 x Nicolaas van Haersolte, zn van Arend en .. Oostendorp

9.4.  Engelberta van Twickelo * 11 dec 1584 # 30 aug 1603 peste

Uit het 2e huwelijk

9.5.  Roelof van Twickelo * 18 feb 1588 # 24 aug 1599

9.6.  Henrica van Twickelo * 5 sep 1589 # 5 aug 1599 peste

9.7.  Judith van Twickelo * 16 jun 1590 # 10 dec 1663 x 1631 Gerrit Cuynretorff

9.8.  Beatrice van Twickelo later Geertruid * 5 sep 1591 # 1661

9.9.  Nicolaas van Twickelo * 13 aug 1593 x Godert van Tellinghuizen, kapitein zn van n.n. en n.n. van Heert

9.10.        Johan van Twickelo * 1 mei 1595 # voor 15 sep 1599

9.11. Johan of Johanna van Twickelo * 1 sep 1599

9.12.        Rodolph van Twickelo de jonge                                                              (Volgt 10)

 

Afbeelding 8:

De middeleeuwse woning aan de Bauwehand Steeg, waar vroeger de familie Twickeloe woonde en die later ook gebruikt werd als schuilkerk. Het is niet zeker dat Claasje Kruse  en Rudolf Twickelo hier nog gewoond hebben.

 

 

 

 

 

Judith van Twickelo

 

 

 

 

9b        Gijsbert van Twickelo # Gendringen plm 1650 x 1e Giseberta Vonck; 2e voor 1628 Ida van de

Pavoort; dr. Van N.N. van de Pavoort tot Gendringen en Geertruid Grick; werd na lang proces niet toegelaten in de Ridderschap van de Veluwe; dochter uit 1e huwelijk:

            9b.1   Anna van Twickelo * Zutphen N.N. 10 okt 1611

 

 

10. Rodolph van Twickelo * Kampen 28 nov 1600 # 19 apr 1645 x Heino 10 november1631 Henrica Morre # 7 aug 1678 dr van Engbert en n.n. van Baerlo; kinderen:

10.1. Rudolf                                                                                                        (Volgt 11)

10.2. Maria Geertruyt * Kampen 13 aug 1638 # Kampen 15 nov 1672 x Kampen RK 1670 Everardys Gansenebbe genaamd Tengnagel

 

 

11. Jonker Rudolf van Twickelo @ 1653 # 6 mei 1678 x RK Kampen 6 feb 1661 Anna Maria van Lievendal # Kampen 1 maart 1720, j.d. van Oosterholt, dr. Van Hendrick en Catharina van Zeller, was 1666 in Egmond; Gegoed in Steenwijkerwold; Kinderen:

11.1.  Maria Catharina @ RK Kampen 15 mrt 1662 # jong

11.2.   Maria Catharina @ RK Kampen 12 apr 1663 # voor 26 mei 1716 x Kampen 24 aug 1684 Henrick Willem van Dorth van Vieracker tot Medler zn van Gijsbert en Judith van Hoen.

11.3.   Johanna @ RK Kampen 3 aug 1665 # voor 1720 x Kampen 29 feb 1704 Bernhard Adolf Bentinck zn. Van Florenz Alexander en Juliana Maria van Duive tot Fresenburg

11.4.   Aleida van Twickelo @ RK 6 feb 1667

11.5.   Gesina Marguarita van Twickelo @ RK Kampen 29 okt 1668

11.6.   Anna Theresia van Twickelo @ RK Kampen 2 sep 1670 # jong

11.7.   Maria Gertruyt van Twickelo @ RK Kampen 12 sep 1671 – Kampen 29 maart 1745

11.8.  Josepha Clara van Twickelo @ RK Kampen 18 mrt 1673 x Johannes Maurits Blanckvoort tot den Pothof # Munster 4 aug 1728, zn van Johan en Judith van der Berck.

 

Terug naar het stamboomoverzicht

 

 

In onderstaande tekening ziet u de twee familielijnen (Kruse en Van Twickelo) tot ze elkaar ontmoeten bij het huwelijk van Claasje Nicola Kruse en Ridder Rudolf van Twickelo